Vatroservis Vatroservis Vatroservis Vatroservis

Vatroservis - bezbednost i zaštita od požara,
inženjering, konsalting i promet robe.

"VATROSERVIS" A.D. Novi Sad sa bogatim iskustvom od četiri decenije, tehničkom opremljenošću i kadrovskom spremnošću već dugi niz godina mnogim kompanijama predstavlja sinonim pouzdanog i stalnog partnera u oblasti bezbednosti i zaštite od požara.
Krajem 2006. godine kompanija je privatizovana. Od tog momenta politika kvaliteta kompanije je sastavni deo poslovne politike koja se bazira na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema.

 

Copyright © 2010 Vatroservis. All rights reserved.

Kontakt i informacije

Telefon i Fax: (+381 21) 442-580, 442-581, 442-582, 443-369, 6 339 305
Adresa: Jovana Cvijića 7, Novi Sad 21000, Republika Srbija
E-mail: office@vatroservis.co.rs
Web: www.vatroservis.co.rs