PROTIVPOŽARNI APARAT CO2-30 KG ANTIFIRE

49.200,00 RSD

Šifra proizvoda 100240

Opis

Glavna odlika svih ovih aparata je jednostavno i sigurno rukovanje i povećanje učinka gašenja požara klase B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama. Efektivnost aparata omogućava mlaznica na kraju savitljive cevi. Na prenosne aparate postavljeni su ventili za prekidanje, a na prevozne aparate postavljeni su ventili sa odvrtanjem. Sredstvo gašenja: Ugljendioksid (C02) Standard: SRPS Z.C2.140

Povezani proizvodi